010-207 88 11 info@ekodes.se

80%

av all smittspridning sker p.g.a dålig handhygien!

Förskolor

Ett bekymmer på förskolor är att man inte kan använda handsprit eller ytsprit då det finns en risk att barnen får det i sig om flaskorna lämnas framme.

Ytterligare bekymmer uppstår då leksaker, så som klossar och legobitar, ska desinficeras. Dessa vill man ej behandla med sprit- eller klorbaserade medel eftersom barnen sen stoppar dem i munnen.

Varje år går vinterkräksjukan vilket innebär många sjuk- och vabbdagar. Detta blir så klart en stor kostnad för samhället, företagen och individerna. Tyvärr är det så att de virus som orsakar vinterkräksjukan, och vissa andra sjukdomar, har blivit resistenta mot sprit- och klorbaserade rengöringsmedel p.g.a dess funktionalitet och ökad användning.

Dessa problemområden, och många fler, hanteras enkelt med hjälp av EKODES™.

Använd EKODES™

 

Exempel på användningsområden inom förskoleverksamhet:

  • Använd som handsprit
  • Desinficera leksaker genom att spola upp ett vattenbad och tillsätta EKODES™
  • Desinficera ytor så som bänkar, bord, dörrhandtag och toaletter