010-207 88 11 info@ekodes.se

2020-06-05 Information om SARS-CoV-2

 

I veckan har det publicerats studier som påvisar hypoklorsyrans effektivitet mot SARS-CoV-2, viruset som orsakar Covid-19.

Vi har länge känt till att Hypoklorsyra har visat sig effektivt mot tidigare varianter av Coronavirus, och nu visar det sig alltså att hypoklorsyra även har en effekt på SARS-CoV-2, precis som vi trodde.

I USA finns hypoklorsyra med på EPA:s (United States Environmental Protection Agency) lista över ämnen som eliminerar coronaviruset.

Testerna är inte gjorda med EKODES®, men då vi har en högre koncentration hypoklorsyra i våra produkter än de som testats känner vi oss trygga med att vi skulle få likvärdiga eller bättre resultat.
Vi håller dock på att undersöka möjligheterna att göra tester även med EKODES®.

EKODES® är sedan tidigare testat, med otroliga resultat, mot vissa mikroorganismer på ett ackrediterat laboratorium i Sverige.

2020-03-31 Nu lanserar vi “Smart desinfektion”

 

Vi håller nu på att se över vårt sortiment och byter nu stegvis ut våra produkter och lanserar i samband med detta EKODES™ “Smart desinfektion”. En produktlinje med många olika användningsområden för konsumenter och företag i olika branscher. De nya produkterna börjar rullas ut under april 2020.

Bakgrunden till detta är att vi ofta får frågan vad som egentligen är skillnaden på våra produkter. Är det nån skillnad på Petspray och Fotspray? Vad skiljer Handdesinfektion och Ytdesinfektion?
För att undvika missförstånd och felaktig användning samlar vi nu alla produkter under ett namn, kort och gott: EKODES™.

Vi hoppas att detta steg ska göra det tydligare och enklare för våra kunder.