010-207 88 11 info@ekodes.se
Framtidens desinfektionsmedel! Framställt av endast vatten, salt och el.
Fritt från skadliga kemikalier, skonsamt och effektivt!

 

EKODES™ är:

  • Fritt från skadliga kemikalier
  • Ej giftigt för människor, djur eller miljö
  • Väldigt effektivt och eliminerar 99,999% av mikroorganismer inkl virus, svamp och bakterier
  • Snabbverkande
  • Ofarligt och kräver ingen speciell hantering
  • Unikt då det ej utvecklar bakteriell resistens

 

EN REVOLUTION INOM HYGIEN

Vårt liv idag är fullt av kemikalier, föroreningar, damm, smuts, rök och flera typer av främmande element i luften som inte bara gör oss sjuka men också fungerar som en katalysator för vår kropps degenerationscykel. Samtidigt som kontrollen av alla aspekter verkar svår finns det en stor förändring som lätt kan uppnås – detta är en minskad användning av skadliga kemikalier.

EKODES™ mission är att ersätta skadliga, farliga och osäkra sanitets- / desinfektionsmedel med säkra och mer effektiva vattenbaserade medel. Genom att tillhandahålla ett skonsamt och flera gånger mer effektiv desinfektionsmedel strävar vi inte bara efter att förbättra människors hälsa utan hjälper också till att rädda vår planet för en bättre morgondag. De kemiska produkter för rengöring och desinfektion, och deras biprodukter, som finns tillgängliga på marknaden idag har stor inverkan på hela ekosystemet.

Vi på EKODES är fast beslutna att driva en revolution inom sanitet, hygien och folkhälsa!

 

“GRÖN” LÖSNING FÖR DESINFEKTION

Alla produkter från EKODES tillverkas av endast rent vatten och salt utan skadliga kemiska tillsatser, färgämnen, parfymer eller alkohol. Det är ett välkänt faktum att en majoritet av de traditionella rengöringskemikalier och desinfektionsmedel som finns tillgängliga på marknaden idag har anmärkningsvärda nackdelar – de är dyra, osäkra för användare, giftiga och ineffektiva mot ett stort antal mikroorganismer och patogener. Dessutom har flera bakterier och andra patogener utvecklat resistens mot dessa kemikalier på grund av kraftig och upprepad användning. Detta gör att man behöver använda ännu mer vilket resulterar i ökade kostnader samt negativ inverkan på miljön och vår personliga hälsa.

Hypoklorsyra, som är den aktiva substansen i EKODES™, har visat sig effektiv mot bl.a:

Bakterier
Campylobacter jejuni, E-coli, Enterokocker, Helicobacter pylori, Listeria, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus (även MRSA), Salmonella enterica, Mycobacteria tuberculosis, Mycobacterium avium intracellulare, Acineobacter baumannii

Bakteriella Sporer
Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Clostridium difficile, Clostridium perfringens

Svamp
Aspergillus niger, Candida albicans, Trichophyton mentagrophytes

Virus
Adenovirus 4, Bakteriofag MS2, Hepatit A & B, Herpes typ 1, HIV-1, Infektiöst bronkitvirus, Influensa (inkluderat H1N1, H5N1 och H7N9), MS2 virus, Norovirus (vinterkräksjukan), Ortopoxvirus, Polio enterovirus 1 & 2

 

FRAMSTÄLLNING

Den aktiva substansen i EKODES™ är anolyt som innehåller en liten mängd hypoklorsyra. Hypoklorsyra bildas även naturligt inne i människokroppen av de vita blodkropparna när vi är sjuka och bekämpar då bakterier och virus. Hypoklorsyra är naturens mest potenta desinfektionsmedel.

Anolyt framställs genom att köra en blandning av salt och vatten genom en reaktor.

 

Här finns ett säkerhetsdatablad för EKODES™

Säkerhetsdatablad

 

EKODES™ är framställd med patenterad teknik från:

Hypoklorsyra, som är den aktiva substansen i EKODES, har blivit laboratorietestat och visat sig vara effektivt mot ett brett spektrum av mikroorganismer.

Hypoklorsyra (HOCl) har testats enligt stränga internationellt erkända standarder och följer bl.a:

EN 1276
EN 13704
EN 13697
EN 13727
EN 1500
EN 13624
EN 14476

Vi jobbar kontinuerligt med utveckling och tester av våra egna produkter. EKODES™ är testat och godkänt enligt EN 13727 och vi kommer löpande utföra tester enligt gällande standarder.

 

Studier

Här är en samling studier som är gjorda kring Hypoklorsyra som är den aktiva beståndsdelen i EKODES™.
De täcker allt från fotvård, tandläkare, sjukvård, veterinär och biofilm till djuruppfödning, jordbruk och generell desinficering.

Hypochlorous Research Papers Register

Information

Här har vi sammanställt lite information om Hypoklorsyra.

Information om Hypoklorsyra