010-207 88 11 info@ekodes.se
Framtidens smarta desinfektionsmedel. Framställt av endast salt, vatten och el.
Effektivt mot ett brett spektrum av mikroorganismer.

 

EKODES™ är:

  • Framställt av endast salt, vatten och el
  • Väldigt effektivt mot ett brett spektrum av mikroorganismer såsom bakterier, virus och svamp
  • Snabbverkande
  • Kräver ingen speciell hantering
  • Unikt då det ej utvecklar bakteriell resistens

 

EN REVOLUTION INOM HYGIEN

Vårt liv idag är fullt av kemikalier, föroreningar, damm, smuts, rök och flera typer av främmande element i luften som inte bara gör oss sjuka men också fungerar som en katalysator för vår kropps degenerationscykel. Samtidigt som kontrollen av alla aspekter verkar svår finns det en stor förändring som lätt kan uppnås – detta är en minskad användning av skadliga kemikalier.

Envira O3:s vision är att ersätta skadliga, farliga och osäkra sanitets- / desinfektionsmedel med säkra, naturliga, miljövänliga och mer effektiva vattenbaserade medel. Genom att ha som mål att tillhandahålla ett skonsamt och flera gånger mer effektiv desinfektionsmedel strävar vi inte bara efter att förbättra människors hälsa utan hjälper också till att rädda vår planet för en bättre morgondag. De kemiska produkter för rengöring och desinfektion, och deras biprodukter, som finns tillgängliga på marknaden idag har stor inverkan på hela ekosystemet.

Vi på Envira O3 är fast beslutna att driva en revolution inom sanitet, hygien och folkhälsa!

 

SMART DESINFEKTION

Alla produkter från EKODES tillverkas av endast salt, vatten och el. Vi tillsätter inga skadliga kemikalier, färgämnen, parfymer eller alkohol.
Det är ett välkänt faktum att en majoritet av de traditionella rengöringskemikalier och desinfektionsmedel som finns tillgängliga på marknaden idag har anmärkningsvärda nackdelar – de är dyra, osäkra för användare, giftiga och ineffektiva mot ett stort antal mikroorganismer och patogener. Dessutom har flera bakterier och andra patogener utvecklat resistens mot dessa kemikalier på grund av kraftig och upprepad användning. Detta gör att man behöver använda ännu mer vilket resulterar i ökade kostnader samt negativ inverkan på miljön och vår personliga hälsa.

Hypoklorsyra, som är den aktiva substansen i EKODES™, har visat sig effektiv mot bl.a:

Bakterier
Campylobacter jejuni, E-coli, Enterokocker, Helicobacter pylori, Listeria, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus (även MRSA), Salmonella enterica, Mycobacteria tuberculosis, Mycobacterium avium intracellulare, Acineobacter baumannii

Bakteriella Sporer
Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Clostridium difficile, Clostridium perfringens

Svamp
Aspergillus niger, Candida albicans, Trichophyton mentagrophytes

Virus
Adenovirus 4, Bakteriofag MS2, Hepatit A & B, Herpes typ 1, HIV-1, Infektiöst bronkitvirus, Influensa (inkluderat H1N1, H5N1 och H7N9), MS2 virus, Norovirus (vinterkräksjukan), Ortopoxvirus, Polio enterovirus 1 & 2

 

FRAMSTÄLLNING

Genom att tillföra ström till en saltvattenblandning bildas naturligt den aktiva substansen hypoklorsyra. Hypoklorsyra bildas även naturligt inne i människokroppen av de vita blodkropparna när vi är sjuka och bekämpar då bakterier och virus. Hypoklorsyra är kroppens egna desinfektionsmedel.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 

Hypoklorsyra, som är den aktiva substansen i EKODES, har blivit laboratorietestat och visat sig vara effektivt mot ett brett spektrum av mikroorganismer.

Hypoklorsyra (HOCl) har testats enligt stränga internationellt erkända standarder och följer bl.a:

EN 1276
EN 13704
EN 13697
EN 13727
EN 1500
EN 13624
EN 14476

Vi jobbar kontinuerligt med utveckling och tester av våra egna produkter. EKODES™ är testat och godkänt enligt EN 13727 och vi kommer löpande utföra tester enligt gällande standarder.

 

Studier

Här är en samling studier som är gjorda kring Hypoklorsyra som är den aktiva beståndsdelen i EKODES™.
De täcker allt från fotvård, tandläkare, sjukvård, veterinär och biofilm till djuruppfödning, jordbruk och generell desinficering.

Hypochlorous Research Papers Register