EKODES® – Smart desinfektion

 
 
Framtidens smarta desinfektionsmedel. Framställt av endast salt och vatten, fritt från alkohol.
Effektivt mot ett brett spektrum av mikroorganismer.
 
För desinfektion av hud och ytor. Det aktiva ämnet hypoklorsyra finns även naturligt i människokroppen.

 

Ersätter alkoholbaserade medel och klorhexidin.

 

EKODES® är:

  • Fritt från alkohol
  • Väldigt effektivt mot ett brett spektrum av mikroorganismer såsom bakterier, virus och svamp
  • Snabbverkande
  • Kräver ingen speciell hantering
  • Unikt då det ej utvecklar bakteriell resistens
  • pH-neutralt – ej uttorkande

 

SMART DESINFEKTION

Alla produkter från EKODES® tillverkas av endast salt, vatten och el. Vi tillsätter inga kemikalier, färgämnen, parfymer eller alkohol.
Det är ett välkänt faktum att en majoritet av de traditionella rengöringskemikalier och desinfektionsmedel som finns tillgängliga på marknaden idag har anmärkningsvärda nackdelar – de är dyra, osäkra för användare, giftiga och ineffektiva mot ett stort antal mikroorganismer och patogener. Dessutom har flera bakterier och andra patogener utvecklat resistens mot dessa kemikalier på grund av kraftig och upprepad användning. Detta gör att man behöver använda ännu mer vilket resulterar i ökade kostnader samt negativ inverkan på miljön och vår personliga hälsa.

Hypoklorsyra, som är den aktiva substansen i EKODES®, har visat sig effektiv mot bl.a:

Bakterier
Campylobacter jejuni, E-coli, Enterokocker, Helicobacter pylori, Listeria, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus (även MRSA), Salmonella enterica, Mycobacteria tuberculosis, Mycobacterium avium intracellulare, Acineobacter baumannii

Bakteriella Sporer
Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Clostridium difficile, Clostridium perfringens

Svamp
Aspergillus niger, Candida albicans, Trichophyton mentagrophytes

Virus
Coronavirus SARS-CoV-2 (som orsakar covid-19), Adenovirus, Hepatit A & B, Herpes typ 1, HIV-1, Influensa (inkluderat H1N1, H5N1 och H7N9), MS2 virus, Norovirus (vinterkräksjukan), Ortopoxvirus, Polio enterovirus 1 & 2

EN REVOLUTION INOM HYGIEN

Vår vision är att ersätta skadliga, farliga och osäkra desinfektionsmedel med säkra, alkoholfria, ej uttorkande och mer effektiva vattenbaserade medel. Genom att ha som mål att tillhandahålla ett skonsamt och flera gånger mer effektiv desinfektionsmedel strävar vi inte bara efter att förbättra människors hälsa utan hjälper också till att rädda vår planet för en bättre morgondag. De kemiska produkter för rengöring och desinfektion, och deras biprodukter, som finns tillgängliga på marknaden idag har stor inverkan på hela ekosystemet.

Tester

Hypoklorsyra (HOCl), som är den aktiva substansen i EKODES®, har blivit testat på många laboratorium runt om i världen och visat sig vara effektivt mot ett brett spektrum av mikroorganismer.

EKODES® är testat på olika laboratorier och enligt olika standarder. Nedan finns en sammanställning av de tester som är gjorda hittills.

Sammanställning tester EKODES®

 

Studier

Här är en samling studier som är gjorda kring Hypoklorsyra som är den aktiva ingrediensen i EKODES®.
De täcker allt från fotvård, tandläkare, sjukvård, veterinär och biofilm till djuruppfödning, jordbruk och generell desinficering.

Hypochlorous Research Papers Register

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.